Affärsidé och Vision

Bra Balans insatser skall utveckla hälsan och konkurrensförmågan för människor och företag

Affärsidé

Personalen på Bra Balans Företagshälsa är välutbildad inom hälsa och arbetsmiljö: medicin, kost, rörelse, rehabilitering, samtal, ergonomi m m. Vi skall ge företag och dess personal mer livskraft och energi genom en väl utvecklad företagshälsovård. Genom Hälsokontroll+ utarbetar vi tillsammans individuella kost- och rörelseprogram som leder till en bättre hälsa, livskvalitet och hållbar livsstil.

Förbättrad hälsa & Livskvalitet skall upprätthållas genom god tillgång till våra tjänster och individuell och kontinuerlig uppföljning.

Bra Balans Företagshälsas insatser skall utveckla hälsan och konkurrensförmågan för människor och företag.

Vision

Bra Balans Företagshälsas vision är att varje arbetsgivare årligen avsätter minst 1% av den totala lönekostnaden, för att förbättra hälsan och livskvaliteten i hela organisationen. Bra Balans Företagshälsa skall bli en viktig strategisk investering i hela personalen.

Satsningen på Bra Balans Företagshälsa blir en viktig konkurrensfördel när arbetstagare väljer arbetsgivare och när kunder väljer leverantörer.