Krishantering & psykisk ohälsa

Vid allvarliga händelser erbjuder vi krisstöd till chefer och medarbetare för att minimera effekter och risker för såväl medarbetare som organisationen.

När en allvarlig och svårhanterlig händelse inträffar på arbetsplatsen eller i arbetstagarens liv kan det uppstå en kris som är svår att hantera. Snabb hjälp till drabbade medarbetare kan minska risken för såväl organisationen som den enskilde medarbetaren.

Krissamtal och krishantering utförs av leg. psykolog/psykoterapeut.

För mer information och pris, kontakta oss 08-661 62 00 eller info@brabalans.se