Företagshälsovård

BalansJakt

Vårt mål är att förbättra hälsan och livskvaliteten för varje anställd och företag som tar del av vårt program.

Bra Balans är en Företagshälsovård som arbetar för att förbättra hälsan & livskvaliteten för varje anställd och företag samt att förebygga att arbetsmiljörisker uppstår på arbetsplatsen. Vi arbetar även med rehabilitering för de som redan är sjuka.

Bra Balans Företagshälsovård uppfyller Byggnads Företagshälsovårds policy, Målareförbundet samt de krav i installationsavtal vad gäller tillhandahållandet av tjänster inom företagshälsovård.

Vi erbjuder Företagshälsovårdsavtal utan årsavgifter:

Viktig information för arbetsgivare:
”Enligt 
arbetsmiljölagen[1] är arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård som krävs i respektive yrke”