Företagshälsovård

Varför Företagshälsovård?

En genomtänkt satsning på medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som ökar produktiviteten och sänker kostnaden för ohälsa. Studier visar på att det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag och organisationer.

Bra Balans Företagshälsa uppfyller Byggnads Företagshälsovårdspolicy, Målarförbundet och Installationsavtalet m fl vad som gäller tillhandahållandet av tjänster inom företagshälsovård.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård som krävs i respektive yrke. Vi erbjuder Företagshälsovårdsavtal utan årsavgifter.

Friskare medarbetare och företag med våra Företagshälsovårdsavtal

Vi har en lösning för er:

Vi erbjuder hälsovårdsavtal utan årsavgifter. Välj den paketlösning som passar er och anslut er till vår företagshälsovård. Genom att ansluta er till Bra Balans Företagshälsa får ni, förutom hälsokontroller, även snabb tillgång till våra tjänster som innefattar alla typer av företagshälsovård; läkarbesök, krishantering, medicinska intyg, samtalsterapi och stresshantering. Vi erbjuder även kurser i Hjärt-lungräddning (HLR).

Kontakta oss gärna om ni har några frågor gällande olika avtalslösningar.

Flex

En avtalslösning som passar er som önskar att vara ansluten till oss som företagshälsa utan regelbundna hälsoundersökningar.

Läs mer & ansök

Komplett

Ett alternativ för er som vill erbjuda personal regelbundna hälsoundersökningar utan årsavgifter, där vi kartlägger företagets generella hälsotillstånd och följer upp.

Läs mer & ansök

Premium

För er som önskar vår mest omfattande hälsoundersökning och uppföljning, utan årsavgifter. Skräddarsys efter era önskemål.

Läs mer & ansök

Våra tjänster

Årliga hälsokontroller ger många fördelar

Fördelarna med att investera i personalen är många. Här listar vi några.

Ökad motivation & attraktivare arbetsplats

Gemensamt fokus i företaget

Minskad sjukfrånvaro

Mer energi & mindre stress