Samtalsterapi

Har du fastnat i tankemönster och känslor som håller dig tillbaka? Lever du med negativ  påverkan av stress och höga krav? Upplever du personliga utmaningar i nära relationer eller  befinner du dig i kris?

På Bra Balans Företagshälsovård finns fyra samtalsterapeuter som är redo att möta dig: Julia Maric, Hanna Påhlman, Malin Engelbrektsson och Andreas Gebert.

Julia Maric, Hanna Påhlman och Malin Engelbrektsson  arbetar utifrån den terapeutiska inriktningen psykosyntes som är en integrativ terapiform, vilket innebär att de med psykosyntesläran som grund använder en rad olika terapiformer beroende på vad som passar klientens behov, ex KBT och ACT (Acceptance & Commitment Therapy).

Andreas arbetar  med riskbruk, missbruk, beroende, medberoende och sorgbearbetning.

För mer information och kontakt: samtalsterapi@brabalans.se eller 08-661 62 00