Riktlinjer Covid-19 / Corona

Vi vidtar rekommenderade åtgärder från Folkhälsomyndigheten och 1177. Sveriges Företagshälsor rekommenderar, på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv, att potentiella smittbärare och personer med symptom bör kontakta 1177. Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Behov av läkarintyg för ansökan om smittbärarpenning hänvisas till den ordinarie hälso- och sjukvården som har beredskap för att hantera detta.

Mer information om viruset och dess spridning hittas lättast på följande sidor:
• Krisinformation.se
• Folkhälsomyndigheten 

Arbetsgivare är självklart välkomna att kontakta företagshälsovården för stöd i hur de kan hantera den oro som kan uppstå i arbetsgrupper eller på arbetsplatser med anledning av den uppkomna situationen.  

Som förebyggande åtgärd kan du som arbetsgivare uppmana medarbetare att tillämpa basala hygienrutiner:

(Källor: Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden)

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Använd handsprit.

Undvik att röra ansiktet och ögonen.

Ta inte i hand med andra människor.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Undvik stora folkmassor samt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, till exempel äldre personer. Det gäller även om du eller ett barn bara har lindriga symtom.

Följ Folkhälsomyndinghetens direktiv, potentiella smittbärare och personer med symtom bör kontakta 1177.

Sjuknärvaro

Informera medarbetare om vikten av att stanna hemma vid tecken på sjukdom, för att förhindra smittspridning på arbetsplatsen och under resan till och från arbetet.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som känner sig sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber att försöka låta bli att träffa andra människor och inte gå till jobbet. Det gäller även vid lindriga symtom. Man ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk och vänta minst två dygn efter att man blivit frisk innan man går tillbaka till jobbet. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

 

Arbetsskada

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla sådant som arbetsgivaren eller deras medarbetare tror kan vara en arbetsskada. Försäkringskassan utreder alla anmälningar och avgör om sjukdom eller skada ska klassas som arbetsskada. (Källa: Försäkringskassan)

 

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. Det är vanligt med feber, snuva, torrhosta, muskelvärk och till exempel magknip eller diarré. En del får andningsbesvär. Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. En del får svårare besvär, som lunginflammation. (1177)