Hälsokontroll

En god hälsa gör att livet känns bra och fungerar. Det kan lätt uppstå förändringar som gör att livet helt måste ställas om. Om du regelbundet, varje år, kontrollerar ditt hälsotillstånd finns möjlighet att utveckla och upprätthålla en god hälsa hela livet. Vi på Bra Balans Företagshälsa erbjuder hälsoundersökningar utöver det vanliga. Förutom hälsokontroller får ni även rådgivning och kunskap om hur ni bibehåller en god hälsa.

Från Riskgrupp till Friskgrupp

Att hjälpa personalen att vara en friskgrupp har flera fördelar. En person i en riskgrupp har i genomsnitt tio fler sjukfrånvarodagar än en anställd i en friskgrupp. På ett treårs perspektiv motsvarar det ca 50 000 kronor, för en anställd. Även arbetsinsatsen sjunker för en person som ligger i riskgruppen. Undersökningar visar att arbetsgivaren betalar ut en hel månadslön per år – utan att något arbete blir utfört.

Nedan kan ni se utvalda hälsoundersökningar hos oss. Behöver ni hjälp eller rådgivning vilket alternativ som kan passa er så kontakta oss per telefon, chatt eller mail. Vi berättar gärna mer! Våra mottagningar hittar ni på Kaplansbacken 10 i Stockholm, och Första Långgatan 16 i Göteborg.

Är ni fler än 15 personer kan vi utan extra kostnad erbjuda:

✓ Hälsoundersökningar på plats hos er.

✓ Rapport med sammanställning av det generella hälsoresultatet (gäller för Hälsokontroll+ och Hälsokontroll Premium)

Hälsokontroll Bas

En hälsoundersökning som görs i ett besök. Provtagning, kontroll av syn, blodtryck och vilopuls samt ett konditionstest. Hälsokontroll Bas tar 30 min.

HUR GÅR DET TILL?

 

Hälsokontroll +

En grundlig hälsoundersökning fördelat på två besök. Provtagning, kontroll av syn, blodtryck och vilopuls. Hälsoprofilsbedömning som innefattar ett hälsosamtal och kartläggning av livsstilen samt ett konditionstest. Hälsokontroll+ tar totalt 1 tim och 15 min (15 min + 60 min.)

HUR GÅR DET TILL?

 

Hälsokontroll Premium

Vår mest omfattande hälsoundersökning fördelat på tre besök. Provtagning, kontroll av syn, hörsel, hjärta, lungkapacitet. Hälsoprofilsbedömning med konditionstest, uppföljande besök 6 mån senare. Hälsokontroll Premium tar totalt 2tim och 30 min (30 min + 60 min + 60 min)

HUR GÅR DET TILL?

Hur går det till?

Hälsokontroll Bas

Boka tid

pil

• Tillsammans tar vi fram tider som passar er. Är ni fler än 15 personer kan vi komma till er arbetsplats.

• Inför besöket får ni fylla i en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen kan även fyllas i på plats.

• Ni skall var fastande minst fyra timmar innan ert besök.

Besöket

• Under besöket träffar du en leg. sjuksköterska. Tillsammans går ni igenom hälsodeklarationen och samtalar kring din upplevda hälsa och eventuellt symtom.

• Därefter kontrollerar vi ditt blodtryck och vilopuls samt tar ett blodprov.

• Slutligen genomförs ett konditionstest.

• Besöket tar ca 30 min.

Återkoppling

• När blodprov har analyserats, kontrolleras de av ansvarig vårdgivare hos oss.

• Provsvar skickas hem per post.

• Om provsvar visar avvikelser tar vi kontakt per telefon. Vi hjälper dig vid behov av ytterligare utredning.

Prover som tas
Blodsocker (glucos), blodvärde, (Hb)LPK-leukocyter, B-trombocyter, EVF, MCH, MCV, MCHC, kolesterolvärden,
HDL/LDL-kolesterol, kvot, triglycerider, blodtryck, vilopuls samt genomgång av eventuellt symptom.

Kostnad
2 780 kr/per person.

KONTAKTA OSS

Hur går det till?

Hälsokontroll+

Boka tid

• Tillsammans tar vi fram tider som passar er. Är ni fler än 15 personer kan vi komma till er arbetsplats.

• Inför besöket får ni fylla i en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen kan även fyllas i på plats.

• Ni skall var fastande minst fyra timmar innan ert besök.

Första besöket

• Under besöket träffar du en leg. sjuksköterska. Tillsammans går ni igenom hälsodeklarationen och samtalar kring din upplevda hälsa och eventuellt symtom.

• Därefter kontrollerar vi ditt blodtryck och vilopuls.

• Slutligen så tas ett blodprov som skickas för analys.

• Besöket tar ca 20 min.

Andra besöket

• Inför ditt uppföljningsbesök får du besvara en enkät med frågor kopplade till din livsstil och upplevda hälsa.

• Du träffar en Hälsopedagog och ni går igenom provsvaren från ditt tidigare besök.

• Därefter gör vi en omfattande hälsoprofilsbedömning, med genomgång av upplevd hälsa, kost, rörelse och livsstil m.m.

• Vidare görs ett ergometercykeltest med kondition och syreupptagningsförmåga.

• Slutligen sammanställer vi resultatet och kopplar det till din arbetsmiljö.

• Besöket tar ca 60 min.

Återkoppling

• Är ni fler än 15 personer sammanställer vi hälsoläget i en vetenskaplig rapport.

• Rapporten innehåller det generella hälsotillståndet på företaget med förslag till ev. åtgärder.

Prover som tas
Blodsocker (glucos), blodvärde, (Hb)LPK-leukocyter, B-trombocyter, EVF, MCH, MCV, MCHC, kolesterolvärden,
HDL/LDL-kolesterol, kvot, triglycerider, blodtryck, vilopuls samt genomgång av eventuellt symptom.

Kostnad
3 380 kr/per person.

KONTAKTA OSS

Hur går det till?

Hälsokontroll Premium

Boka tid

• Tillsammans tar vi fram tider som passar er. Är ni fler än 15 personer kan vi komma till er arbetsplats.

• Inför besöket får ni fylla i en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen kan även fyllas i på plats.

• Ni skall var fastande minst fyra timmar innan ert besök.

Första besöket

• Under besöket träffar du en leg. sjuksköterska. Tillsammans går ni igenom hälsodeklarationen och samtalar kring din upplevda hälsa och ev. symtom.

• Därefter kontrollerar vi ditt blodtryck och vilopuls.

• Slutligen så tas ett blodprov som skickas för analys.

Hälsoprofilsbedömning

• Du får du besvara en enkät med frågor kopplade till din livsstil och upplevda hälsa.

• Du träffar en hälsopedagog och ni gör en omfattande hälsoprofilsbedömning med genomgång av upplevd hälsa, kost, rörelse och livsstil.

• Vidare görs ett ergometercykeltest med kondition och syreupptagningsförmåga.

• Slutligen så sammanställer vi resultatet och kopplar resultatet till din arbetsmiljö.

Besöket tar cirka 90 min

 

Andra besöket

Under detta besök lyssnar läkaren på hjärta och lungor, genomgång av alla resultat, samtalar om din hälsa och du får även utrymme för hälsorelaterade frågor.

Besöket tar cirka 20 min.

Prover som tas
Blodsocker (glucos), blodvärde, (Hb)LPK-leukocyter, B-trombocyter, EVF, MCH, MCV, MCHC, kolesterolvärden,
HDL/LDL-kolesterol, kvot, triglycerider, blodtryck, vilopuls samt genomgång av eventuellt symptom.

I Hälsokontroll+ Premium erbjuds även ett valbart tilläggsprov: PSA, TSH, eller Njur-,järn-, lever och galla värde)

Kostnad
5 580 kr/per person.

KONTAKTA OSS