Förbättra hälsan & Livskvaliteten

Vi arbetar för att förbättra hälsan & livskvaliteten för varje anställd och företag samt att förebygga att arbetsmiljörisker uppstår på arbetsplatsen. Vi arbetar även med rehabilitering för de som redan är sjuka.

OM VÅR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Samtalsstöd under rådande krissituation


Många ledare står inför svåra beslut och många medarbetare är oroliga för framtiden. Vi erbjuder samtalsstöd via telefon/länk.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss: 08-661 62 00

Vi kan hjälpa er med:

Bra Balans ger många fördelar

Fördelarna med att investera i personalen är många. Här listar vi några.

Ökad motivation & Attraktivare arbetsplats

Gemensamt fokus i företaget

Minskad sjukfrånvaro

Mer energi & Mindre stress

Vad tycker våra kunder?