Företagshälsovård Stockholm – förbättra hälsan och livskvaliteten

Vi arbetar för att förbättra hälsan & livskvaliteten för varje anställd och företag samt att förebygga att arbetsmiljörisker uppstår på arbetsplatsen. Vi arbetar även med rehabilitering för de som redan är sjuka.

OM VÅR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Bra Balans ger många fördelar

Fördelarna med att investera i personalen är många. Här listar vi några.

Ökad motivation & Attraktivare arbetsplats

Gemensamt fokus i företaget

Minskad sjukfrånvaro

Mer energi & Mindre stress

Vanliga frågor om företagshälsovård

Är företagshälsovård obligatoriskt?

Nej. Men om ett företag inte har tillräcklig kompetens för att driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete måste arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande hjälp utifrån.

Kan företagshälsovården berätta om mina personliga angelägenheter för min chef?

Nej, tystnadsplikten är lika stark som hos övriga sjukvården. För att berätta något för chefen krävs det att du lämnat ditt medgivande.

Vem har tillgång till företagshälsovård?

Inom offentlig sektor är företagshälsovård obligatoriskt enligt kollektivavtal.

Hur ofta får man komma till företagshälsovården?

Det avgör arbetsgivaren.

Hur finansieras företagshälsovården?

Det är arbetsgivaren som betalar för företagshälsovårdens tjänster. Någon offentlig finansiering finns inte. En del större företag, regioner, kommuner och försvaret har sin egen företagshälsa men majoriteten av arbetsgivarna har ett avtal med ett externt företag, som hos oss på Bra Balans i Stockholm.

När ska man använda företagshälsovården?

Om en arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas.

Kan arbetsgivare få ut journaler från företagshälsovården?

Nej, arbetsgivaren har inte rätt att kräva att se några journaler och vi lämnar givetvis inte ut den då den omfattas av sträng sekretess.

Kan jag träffa läkaren vid företagshälsovården?

Ja, om din arbetsgivare säger ja till det. Arbetsgivaren får då betala för det besöket. Vanligen skall man vända sig till sin husläkare om man är i behov av utredning eller behandling.

Företagshälsovård Stockholm – tips och tankar

Företagshälsovård är mer än att kolla blodtrycket någon gång var femte år. Företag med framsynthet och fokus på sina medarbetares välmående ser till att företagshälsovården även är förebyggande och stärker personalen genom att motivera dem till att sköta sin hälsa med motion och andra goda vanor.

En stor del av svenskarna ute på arbetsplatserna har hälsofarligt dålig kondition. Många har köpt ett gymkort – betydligt färre använder dem. Det är lätt att fastna framför Netflix eller SVT Play trots att det finns vilja, goda skäl och alla tänkbara möjligheter att få motion på daglig basis.

Det ska vara kul med hälsovård

För en arbetsgivare som vill uppmuntra sina anställda till regelbunden aktivitet är det viktigt att det känns roligt och inspirerande – detta gäller oavsett vilken aktivitet det handlar om. Det är även då resultatet blir som bäst. Fokus är att ha roligt och att vara motiverad!

Både för arbetsgivaren och de anställda finns stora fördelar och mycket att vinna med en inspirerande och genomtänkt företagshälsovård. En väl genomförd hälsoaktivitet är lätt att räkna hem och kan ge stora besparingar och förbättringar på både kort och lång sikt.

Fyra nycklar för en bra företagshälsovård

  • Utvärdering av hälsa och arbetsmiljö. För att kunna förebygga ohälsa måste ni utvärdera individens och företagets situation. Vilka riskområden finns och vilka åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede?
  • Åtgärder på individnivå. Vissa medarbetare kan vara skeptiska till företagens hälsosatsningar – att få dem att ändra sina beteenden och sin livsstil är en utmaning. Det första steget är att skapa en medvetenhet, för att sedan erbjuda lättillgängliga åtgärder.
  • Fysisk aktivitet. Att få igång den fysiska aktiviteten är ett utmärkt sätt att förebygga ohälsa. Men det ger även fördelar som ökad produktivitet, effektivitet och bättre stresstålighet.
  • Kommunikation och öppenhet. Att uppmuntra medarbetarna till öppen kommunikation är en nyckelfaktor för att förebygga sjukfrånvaro. På arbetsplatser med stor öppenhet går det att fånga upp ohälsa snabbare.