Kurser i Hjärt-lungräddning (HLR)

Vi erbjuder dig och ditt företag utbildning och utveckling på många områden som främjar hälsa och arbetsmiljö på er arbetsplats.

Kursen

Utbildningen syftar till att ge kunskap i hjärt-lungräddning samt vikten av tidig defibrillering med en hjärtstartare vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Deltagarna ska ha kännedom om de olycksrisker som finns på arbetsplatsen och kunna utföra Första Hjälpen. Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Omfattning:  Varje kurstillfälle omfattar ca 4 timmar
Antal deltagare: Maximalt antal deltagare per kurs är 12 personer

 

Vi kan även erbjuda specifika och anpassade lösningar för er.

Kontakta oss på 08-661 62 00 eller info@brabalans.se för ett förslag som passar ert företag!