Bra Balans Företagshälsa

Bra Balans Företagshälsa arbetar med att förbättra hälsan och livskvalitén för företagare och anställda och därmed förebygga arbetsmiljörisker. Vi arbetar även med rehabilitering inom flera olika områden för dem som redan är sjuka.
Vi erbjuder olika typer av Företagshälsovårdsavtal med färdiga paketlösningar eller specialanpassade utifrån specifika behov. Vi erbjuder alla typer av tjänster inom företagshälsovård allt från hälsokontroller, läkarbesök, rådgivning, kris- och stresshantering och medicinska intyg till kurser i hjärt- och lungräddning.

En satsning på god hälsa för företaget skapar en konkurrenskraftig personal och motverkar arbetsmiljöskador.”

Läs mer om våra paketlösningar

Historia

Bra Balans startades 2006 av Gunnar Thryselius. Gunnars intresse för hälsofrågor började redan i barndomen då han som tonåring tog tag i sin övervikt på egen hand och började träna och äta rätt.

Sedan dess har Gunnar jobbat med hälsa mer eller mindre hela livet och brinner för att dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa företag utveckla sitt hälsoarbete. Bra Balans har sedan starten växt varje år och idag finns kompetenser inom alla områden gällande företagshälsovård.”

Investera i hälsa med Företagshälsovård som passar er bäst

Idag vet vi att hälsovinsterna är väldigt stora för de som tar tag i sin hälsa, för företagen innebär det ofta att en (1) investerad krona i hälsa ger sju (7) kronor tillbaka! En god hälsa och livskvalitet uppnås oftast genom insikter och små förändringar i vardagen som inspirerar till ytterligare positiva förändringar i livsstilen.

Hos oss får du och alla anställda rådgivning, kunskap och hjälp av vår välutbildade personal inom, hälsa, kost, rörelse, rehabilitering, samtal m.m. om hur ni kan hålla er friska hela livet. Många små förändringar kan leda till en god hälsa och bra livskvalitet.

Sedan starten 2006 har Bra Balans genomfört 10 000-tals Hälsokontroll+ och bidragit till bättre hälsa och livskvalitet samt stärkt konkurrenskraften för företagen. Mer än 2200 företag är idag anslutna till Bra Balans Företagshälsa och vi jobbar kontinuerligt med att utveckla hälsan i dessa företag.

Företagshälsovård - en lagstadgad skyldighet

”Enligt arbetsmiljölagen[1] är arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård som krävs i respektive yrke”

Bra Balans Företagshälsa uppfyller Byggnads Företagshälsovårds policy, Målareförbundets krav samt Installationsavtalets föreskrifter vad gäller tillhandahållandet av tjänster och utförande inom företagshälsovård.