Medicinska kontroller och intyg

Vi utfärdar tjänstbarhetsintyg för alla medicinska kontroller:

  • Arbete med Bly
  • Arbete med Kadmium
  • Arbete med Fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer)
  • Arbete med Härdplaster
  • Arbete med Buller
  • Arbete med Vibrationer
  • Arbete med Spårbunden trafik
  • Arbete med Sjöfart (läkarintyg för sjöfolk)
  • Vid Nattarbete
  • Vid Körkortsförnyelse m m

Behöver du ett intyg, kontakta oss för tidsbokning: 08-661 62 00 eller info@brabalans.se