Stresshantering

Stress är en del av vår vardag och alla blir vi stressade ibland. Stress innebär att vi mobiliserar kraft och energi och det är inget fel i det men vi behöver sedan gå tillbaka till ett balanserat läge. Om stresspådraget pågår för länge utan återhämtning, vila och sömn kan vi behöva hjälp att komma i balans. På sikt kan stress annars leda till allvarliga sjukdomar.

Att kunna hantera stress är en framgångsfaktor som bidrar till att vi kan leva ett lyckligare liv. På Bra Balans erbjuder vi stresshantering för att företagets anställda ska må bra i sin vardag och kunna prestera efter sin potential.

 

Utbildning & träning – hantera stress, motverka utbrändhet

Behandlingsinsats på individnivå

Innehåll:

 • Introduktion, fysiskt möte 1 tim
  Individuellt arbete, göra e-session 1+2
 • Fysiskt möte 1 tim, terapi med återkoppling
  Individuellt arbete, göra e-session 3+4
 • Fysiskt möte 1 tim, terapi med återkoppling
  Individuellt arbete, göra e-session 5+6
 • Fysiskt möte 1 tim, terapi med återkoppling
  Avslutning

Återkoppling till arbetsgivare

Tid:               10 veckors program

Pris:              9 800 kr exkl. moms

Plats:            Bra Balans mottagning, Kaplansbacken 10, 112 24 Stockholm

 

Om önskemål om samtalen sker på arbetsplats tillkommer reseersättning, 50% av timtaxan samt resekostnad.