Bra Balans Företagshälsovård utfärdar tjänstbarhetsintyg för alla lagstadgade medicinska kontroller:

  • Arbete med bly
  • Arbete med fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer)
  • Arbete med härdplaster
  • Nattarbete
  • Spårbundet arbete
  • Vibrationer

 

Behöver du ett intyg, kontakta oss för tidsbokning: info@brabalans.se eller 08-661 62 00