Vinsten av hälsokontoller

www.maxipixel.se All Rights Reserved

En god hälsa gör att livet känns bra och fungerar, det kan lätt uppstå förändringar som gör att livet helt måste ställas om. Om du regelbundet, varje år, kontrollerar ditt hälsotillstånd så finns det många möjligheter att utveckla och upprätthålla en god hälsa hela livet.

Vi på Bra Balans Företagshälsovård erbjuder företag med anställda en hälsokontroll utöver det vanliga, hos oss får ni inte bara en hälsokontroll utan även medicinsk rådgivning och kunskap om hur ni kan hålla er friska hela livet. Vi kartlägger och utvecklar hälsan i hela Sverige för företag och dess anställda.

Årliga hälsokontroller – lönsamt för ditt företag
Att hålla sin personal från en riskgrupp och istället få dom till en friskgrupp har fler fördelar. Exempelvis har en person i en riskgrupp genomsnitt tio fler sjukfrånvarodagar än en anställd i en friskgrupp.

På ett treårsperspektiv motsvarar det ca 50 000 kronor, för en anställd. Även arbetsinsatsen sjunker för en person som ligger i riskgruppen, exempelvis betalar arbetsgivaren ut en hel måndagslön per år – utan något arbete blir utfört.

Kostnadsfri rapport av hälsotillståndet i ditt företag
Om ni är fler än 15 personer så sammanställer vi utan extra kostnad resultaten av Hälsokontroll+ och lämnar en utförlig rapport om hälsoläget på er arbetsplats. Vi lämnar rekommendationer om vilka områden som är viktiga att ta tag i och föreslår aktiviteter som förbättrar resultaten.

Du är välkommen att göra Hälsokontroll+ på vår mottagning vid Stadshuset i Stockholm, eller på någon av de 18 orter vi är verksamma på (se nedan)

Vi kommer till er och gör Hälsokontroll+:
Om ni är fler än 12 personer så kan vi utan extra kostnad göra Hälsokontroll+ på ert företags adress.
Vi tar inga årsavgifter!

Vi gör Hälsokontroll+ i din region:
Stockholm (Kungsholmen) | Göteborg | Malmö | Växjö | Jönköping | Linköping | Norrköping | Nyköping | Trollhättan | Örebro | Västerås | Uppsala | Gävle | Falun | Sundsvall | Östersund | Umeå