Stresshantering

(Behandlingsinsats för en person)

Utbildning & träning – hantera stress, motverka utbrändhet

Innehåll:
Introduktion, fysiskt möte 1 tim
Individuellt arbete, göra e-session 1+2

Fysiskt möte 1 tim, terapi med återkoppling
Individuellt arbete, göra e-session 3+4

Fysiskt möte 1 tim, terapi med återkoppling
Individuellt arbete, göra e-session 5+6

Fysiskt möte 1 tim, terapi med återkoppling
Avslutning

Återkoppling till arbetsgivare

Tid:               10 veckors program

Pris:               8 900 kr exkl. moms

Plats:              Bra Balans mottagning, 112 24 Stockholm

Om önskemål om samtalen sker på arbetsplats tillkommer resetidsersättning, 50% av timtaxan samt resekostnad.