Kvalitet

Kvaliteten är väldigt viktig för oss och kunderna, vi mäter den varje dag.

För att säkerhetsställa att våra kunder får högsta kvalitet på våra tjänster så mäter vi av kvaliteten varje dag.

Bra Balans Företagshälsovårds ambition är att du som kund skall vara mer än nöjd och att du/ni årligen vill komma tillbaka för att fortsätta utveckla din/er hälsa och därigenom få ett mer energifyllt liv samt att företagen skall öka sin konkurrensförmåga ytterligare.