Hjärt-lungräddning (HLR) 

Vi erbjuder dig och ditt företag utbildning och utveckling på många områden som främjar hälsa och arbetsmiljö på er arbetsplats.

Utbildningen syftar till att ge kunskap i hjärt-lungräddning samt vikten av tidig defibrillering med en hjärtstartare vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp.

Deltagarna ska ha kännedom om de olycksrisker som finns på arbetsplatsen och kunna utföra Första Hjälpen.

Omfattning:  Varje kurstillfälle omfattar ca 4 timmar

Maximalt antal deltagare per kurs är 12 personer

Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Vi kan även erbjuda specifika och anpassade lösningar för er.


Kontakta oss
gärna för ett förslag som passar ert företag!

 

Hjartstartare