Historia

Gunnar Thrysellius

Mina erfarenheter av att fysisk träning och rätt kost ger ett friskare och mer energifyllt liv var viktiga faktorer till att jag startade Bra Balans.

Bra Balans Företagshälsovård startades 2006 med utgångspunkt från en rad olika erfarenheter som jag fått genom livet.

Min uppväxt präglades av övervikt, dålig självkänsla, krångel med kläder och otaliga andra saker. Vid 15 års ålder tog jag själv tag i problemet och såg till att bli av med övervikten, på egen hand började jag träna och äta mer rätt, mindre fett och socker, mer fibrer.

Under mitt vuxna liv har jag under drygt 20 års tid arbetat i ledningsfunktioner, vilket många gånger har inneburit långa arbetspass, 12-14 timmar, fysisk träning har varit nödvändig för att klara av dessa arbetspass och minska stressen som uppstod.

Ambitionen var att flera, så många som möjligt, skulle få ta del av mina erfarenheter, utveckla hälsan, förbättra livskvaliteten och minska sjukfrånvaron på företagen.

Vår målsättning är att erbjuda människor och företag Hälsokontroll+ som förbättrar och utvecklar hälsan samt ökar konkurrensförmågan hos företagen. Vi har sedan starten genomfört 10 000-tals Hälsokontroll+ som har bidragit till bättre hälsa och livskvalitet samt stärkt konkurrenskraft för företagen.

Vi vet idag att hälsovinsterna är väldigt stora för de som tar tag i sin hälsa, för företagen innebär det ofta att en (1) investerad krona i hälsa ger sju (7) kronor tillbaka!

Med en ökande ohälsa i vårt samhälle så finns det stora vinster att göra genom att agera och använda den hjälp som vi erbjuder.

Grundare & CEO,
Gunnar Thryselius