Hälsokontroll

En god hälsa gör att livet känns bra och fungerar, det kan lätt uppstå förändringar som gör att livet helt måste ställas om. Om du regelbundet, varje år, kontrollerar ditt hälsotillstånd så finns det många möjligheter att utveckla och upprätthålla en god hälsa hela livet.

Vi på Bra Balans Företagshälsovård erbjuder företag med anställda en hälsokontroll utöver det vanliga, hos oss får ni inte bara en hälsokontroll utan även medicinsk rådgivning och kunskap om hur ni kan hålla er friska hela livet. Vi kartlägger och utvecklar hälsan i hela Sverige för företag och dess anställda.

Hälsokontroll består av två besök:

Första besöket:
Vid första besöket träffar du en av våra leg. sjuksköterskor som tar ett flertal blodprover:

 • Blodsocker (Glucos)
 • Blodvärde (Hb)
 • Kolesterolvärden
 • HDL/LDL-kolesterol, kvot
 • Triglycerider
 • Blodtryck
 • Vilopuls

Genomgång av eventuell symptom

Vi erbjuder även:

 • PSA (Prostata)-prov
 • TSH (Sköldkörtel)-prov
 • Spirometri (Lungfunktion)
 • Njur-, lever-, järn- och gallaprov
 • Avföringsprov
 • Hörselundersökning

Om du önskar ta extra prover så går det utmärkt.
Tillsammans med läkare sammanställs provsvar med ev rekommendationer.

Totalt tar första besöket: 15 minuter.
Inför första besöket skall du vara fastande 4 timmar innan din tid.

Andra besöket:

Vid besök två träffar du en av våra hälsopedagoger/hälsoutvecklare. Ni går tillsammans igenom provsvaren  (vid tidigare besök jämförs provsvaren från föregående år så vi ser hur din kurva ser ut). Därefter gör ni en omfattande hälsoprofilbedömning med genomgång av:

 • Motionsvanor
 • Fritid/återhämtning
 • Kostvanor
 • Tobak
 • Alkohol
 • Symptom
 • Mediciner
 • Sömn
 • Stress
 • Arbetsbelastning
 • Längd/vikt
 • Midjeomfång (bukfetma)
 • Syn

Andra besöket avslutad med ett cykelergometer test, 6-8 min, uträkning av syreupptagningsförmåga samt testvärde för att se styrkan på ditt hjärta i förhållande till din vikt.

Vi avslutar andra besöket med att diskutera igenom hur du ytterligare kan utveckla och förbättra din hälsa. Varje person får med sig en individuell sammanställning av sin hälsoprofil.

Totalt tar andra besöket: 60 min

Vid behov så bokar vi in dig på en tid för läkarundersökning, sjukgymnast, stresshantering, samtalsterapi, alkohol- och drogrehabilitering, ergonomi.

Kostnaden för båda besöken är endast 2840 kr per/person (exkl. moms)

Årliga hälsokontroller – lönsamt för ditt företag
Att hålla sin personal från en riskgrupp och istället få dom till en friskgrupp har fler fördelar. Exempelvis har en person i en riskgrupp genomsnitt tio fler sjukfrånvarodagar än en anställd i en friskgrupp.
På ett treårsperspektiv motsvarar det ca 50 000 kronor, för en anställd. Även arbetsinsatsen sjunker för en person som ligger i riskgruppen, exempelvis betalar arbetsgivaren ut en hel måndagslön per år – utan något arbete blir utfört.

Kostnadsfri rapport av hälsotillståndet i ditt företag 
Om ni är fler än 15 personer så sammanställer vi utan extra kostnad resultaten av Hälsokontroll+ och lämnar en utförlig rapport om hälsoläget på er arbetsplats. Vi lämnar rekommendationer om vilka områden som är viktiga att ta tag i och föreslår aktiviteter som förbättrar resultaten.

Du är välkommen att göra Hälsokontroll+ på vår mottagning vid Stadshuset i Stockholm, eller på någon av de 18 orter vi är verksamma på (se nedan)

Vi kommer till er och gör Hälsokontroll+:
Om ni är fler än 12 personer så kan vi utan extra kostnad göra Hälsokontroll+ på ert företags adress.
Vi tar inga årsavgifter!

Vi gör Hälsokontroll+ i din region: 
Stockholm (Kungsholmen) | Göteborg | Malmö | Växjö | Jönköping | Linköping | Norrköping | Nyköping | Trollhättan | Örebro | Västerås | Uppsala | Gävle | Falun | Sundsvall | Östersund | Umeå