Hälsokontroll+

Hälsokontroll+ består av två besök:

Första besöket:
Vid första besöket träffar du en av våra leg. sjuksköterskor som tar ett flertal blodprover:

 • Blodsocker (Glucos)
 • Blodvärde (Hb)
 • LPK-Leukocyter
 • B-Trombocyter
 • EVF-Erytrocytvolymfraktion
 • MCH-Mean corpuscular hemoglobin
 • MCV-Mean corpuscular volume
 • MCHC-Mean corpuscular hemoglobin koncentration
 • Kolesterolvärden
 • HDL/LDL-kolesterol, kvot
 • Triglycerider
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Genomgång av eventuell symptom

Vi erbjuder även:

 • PSA (Prostata)-prov
 • TSH (Sköldkörtel)-prov
 • Spirometri (Lungfunktion)
 • Njur-, lever-, järn- och gallaprov
 • Avföringsprov
 • Hörselundersökning

Om du önskar ta extra prover så går det utmärkt.
Tillsammans med läkare sammanställs provsvar med ev rekommendationer.

Totalt tar första besöket: 15 minuter.
Inför första besöket skall du vara fastande 4 timmar innan din tid.

Andra besöket: 
Vid besök två träffar du en av våra hälsopedagoger/hälsoutvecklare. Ni går tillsammans igenom provsvaren (vid tidigare besök jämförs provsvaren från föregående år så vi ser hur din kurva ser ut). Därefter gör ni en omfattande hälsoprofilbedömning med genomgång av:

 • Motionsvanor
 • Fritid/återhämtning
 • Kostvanor
 • Tobak
 • Alkohol
 • Symptom
 • Mediciner
 • Sömn
 • Stress
 • Arbetsbelastning
 • Längd/vikt
 • Midjeomfång (bukfetma)
 • Syn
 • Cykelergometer test, 6-8 min, uträkning av syreupptagningsförmåga samt testvärde för att se styrkan på ditt hjärta i förhållande till din vikt. Mäter även ork i arbetslivet.

Vi avslutar andra besöket med att diskutera igenom hur du ytterligare kan utveckla och förbättra din hälsa. Varje person får med sig en individuell sammanställning av sin hälsoprofil.

Totalt tar andra besöket: 60 min

Vid behov så bokar vi in dig på en tid för läkarundersökning, sjukgymnast, stresshantering, samtalsterapi, alkohol- och drogrehabilitering, ergonomi.

Kostnaden för båda besöken är endast 2840 kr per/person (exkl. moms)