Hälsa & Livskvalitet

En god hälsa och livskvalitet uppnås oftast genom insikter och små förändringar i vardagen som inspirerar dig till ytterligare positiva förändringar i din livsstil.

Vi på Bra Balans Företagshälsovård erbjuder företag och dess personal en företagshälsovård utöver det vanliga, hos oss får du inte bara ett konstaterande utan rådgivning, kunskap och hjälp av vår välutbildade personal inom, hälsa, kost, rörelse, rehabilitering m m om hur du kan hålla dig frisk hela livet.

Genom välutbildad personal inom hälsa, kost, rörelse, rehab m m ger vi ert företag och personal mer livskraft och energi.

Bra Balans Företagshälsovård arbetar med alla delar inom företagshälsovården; hälsa och livskvalitet, vi gör medicinska undersökningar som ger svar på ditt hälsotillstånd, därefter går vi igenom din livsstil (tvärvetenskaplig grund) och kopplar ihop det med dina medicinska provsvar. Vi gör individuella hälso-, kost- och rörelseprogram för att förbättra din hälsa och utveckla livskvaliteten. När det behövs ytterligare hjälp och stöd så är vi behjälpliga med det också.

Hälsokontroll+ innebär bl a att vi tillsammans upprättar en BalansPlan som bl.a. innehåller målsättningar samt förbättringar i kost, rörelse, arbetsmiljö m m för en ännu bättre hälsa och livskvalitet.

En god hälsa och livskvalitet uppnås oftast genom insikter och små förändringar i vardagen som inspirerar dig till ytterligare positiva förändringar i din livsstil.

Många små förändringar leder till en god hälsa och bra livskvalitet .

Förbättra hälsan och utveckla livskvaliteten genom att göra din årliga Hälsokontroll+ !