Affärsidé och Vision

Samtal & Coaching

Bra Balans insatser skall utveckla hälsan och konkurrensförmågan för människor och företag

Affärsidé
Personalen på Bra Balans Företagshälsovård är utbildad inom hälsa-, kost-, rörelse och rehab skall ge företag och dess personal mer livskraft och energi genom en väl utvecklad företagshälsovård. Genom Hälsokontroll+ utarbetar vi tillsammans individuella kost- och rörelseprogram som leder till en bättre hälsa och livskvalitet.

Förbättrad hälsa och livskvalitet skall upprätthållas genom individuell och kontinuerlig uppföljning.
Bra Balans Företagshälsovård insatser skall utveckla hälsan och konkurrensförmågan för människor och företag.

Vision
Bra Balans Företagshälsovårds vision är att varje arbetsgivare årligen avsätter minst 1% av den totala lönekostnaden, för att förbättra hälsan och livskvaliteten i hela organisationen. Hälsokontroll+ skall bli en viktig strategisk investering i hela personalen.

Satsningen på Hälsokontroll+ blir en viktig konkurrensfördel när arbetstagare väljer arbetsgivare och när kunder väljer leverantörer.