Samtal & Coaching

Vi erbjuder dig som kund samtal och coaching för ditt företag och de anställda inom nedanstående områden. Inom ett flertal av dessa områden så kräver arbetsmiljölagen att arbetsgivaren skall vara behjälplig.

 • Stresshantering
 • Livskris
 • Personlig utveckling
 • Självkänsla
 • Missbruk
 • Relation

Samtal:

 • Stresshantering
 • Livskris
 • Missbruk

När den enskilde behöver hjälp att reda ut saker och ting och komma vidare i livet

Coaching:

 • Personlig utveckling
 • Självkänsla
 • Relation

När du är på väg men behöver stöd, inspiration, motivation, goda råd och vägledning för att ta dig till nästa nivå

Kontakta oss för förslag.

Vi träffar personen/personerna som behöver hjälp, efter första mötet fastställer vi hur många möten som enligt vår bedömning behövs för att vi skall uppnå resultat. Vi gör upp en plan som vi följer för bästa resultat.