Rehabilitering

 ”Rehabilitering är åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som hjälper sjuka och skadade att återfå bästa möjliga funktionsförmåga och ett liv med god livskvalitet”

  • Alkohol & droger
  • Medicinskt
  • Psykologiskt
  • Socialt
  • Arbetsmiljö

Genomgång, analys, utveckling, stöd
Rehabilitering är i dag ett starkt växande behov för många arbetsgivare och medarbetare. Det innebär både ett personligt lidande för den enskilde och en ekonomisk belastning för arbetsgivaren. Många av dagens sjukdomar är livsstilsrelaterade och/eller uppkomna av nuvarande eller tidigare arbetsmiljö. Bra Balans Företagshälsovård fokuserar på åtgärder inom det medicinska, psykologiska, sociala och arbetsmiljö.

Bra Balans Företagshälsovård har även hjälp och program när det finns alkohol & drogrelaterade problem på arbetsplatsen.

Personlig Rehab vänder sig till dig/medarbetaren som ligger i riskzonen för ohälsa samt till den som varit sjukskriven under en lång tid men där rehabarbetet uteblivit eller inte givit förväntat resultat.

Rehabilitering för bättre hälsa!
Bra Balans Företagshälsovård har en genomgång med arbetsgivaren och den anställde för att därigenom konstatera vilken behandling som krävs för att uppnå önskat resultat.
Vi analyserar och diskuterar med den anställde för att hitta rätt rehabiliteringsmetod.
Vi genomför en hälsoprofilbedömning och kartlägger personens beteende och prestanda.
Vår målsättning är att utveckla programmet och ge stöd för bästa resultat.
Tillsammans tar vi fram en plan för att förbättra hälsa och livskvalitet.

RehabPlan
Vi upprättar en RehabPlan med varje deltagare för tiden fram till nästa möte.

  • Rehabiliterings område
  • Tillvägagångsätt
  • Vad skall du/vi fokusera på i första hand
  • Mål & motiv för att nå resultat
  • Utveckling & förändring