Hälsokontroll

Hälsokontroll består av ett besök, vid besökstillfället så träffar du en leg. Sjuksköterska där ni tillsammans går igenom en hälsodeklaration och tar sedan ett blodprov (se lista på blodprover nedan). Proven lämnas in till labb och kontrolleras av läkare. Därefter skickas provsvaren hem till dig, vi avvikande provsvar så blir du kontaktad av leg. sjuksköterska.
Blodprover:

 • Blodsocker (Glucos)
 • Blodvärde (Hb)
 • LPK-Leukocyter
 • B-Trombocyter
 • EVF-Erytrocytvolymfraktion
 • MCH-Mean corpuscular hemoglobin
 • MCV-Mean corpuscular volume
 • MCHC-Mean corpuscular hemoglobin koncentration
 • Kolesterolvärden
 • HDL/LDL-kolesterol, kvot
 • Triglycerider
 • Blodtryck
 • Vilopuls
 • Genomgång av eventuell symptom

Pris: 1490kr (exkl. moms).